Munus Dignum

Taalweetjes

Hieronder worden diverse 'taalweetjes' uitgelegd.  De voorbeelden zijn meteen toepasbaar in uw zelf geschreven teksten. Een goed geschreven tekst is een visitekaartje voor u zelf en voor uw bedrijf!

 

Accoord of akkoord

Schrijft u  accoord of akkoord, met c of met k?

Uw instemming geven is accorderen. Wanneer u ergens mee instemt, bent u akkoord.

Vindt u het verwarrend?

Om het gemakkelijk te onthouden kunt u de uitdrukkingen 'een akkoord geven' of 'akkoord met' gebruiken. Dan gebruikt u altijd k's,

Accorderen is voor de meeste mensen een moeilijk woord, maar 'akkoord gaan' begrijpen ze prima.

 

Apostrofe bij bezitsaanduiding

Bij bezitsaanduiding gebruiken we, net als bij het meervoud, een apostrofe als het woord eindigt op een heldere klinker a, e, i, o, u of y. Voorbeelden: Andrea's fiets, Salome's verhaal, Tini's taart, Menno's gedrag, Lulu's boek, Harry's brief, baby's, programma's.

Wanneer een eigennaam eindigt op een sisklank, krijgt het woord op het eind een apstrofe.Voorbeelden: Frans' verslag, Philips' personeelsbestand, Alex' schoenen, Maurice' kinderen, Dutroux' berechting.

Als het woord niet verkeerd gelezen kan worden schrijven we s aan het woord vast. Voorbeelden: Peters duim, Annies bloem, Jeffreys vrouw, Egyptes piramiden.

Ter voorkoming van een misverstand zet men soms een apostrofe. Voorbeelden: Van Dale's Groot Woordenboek, Thijssen's busvervoer. 

 

Het gebruik van hoofdletters in een briefaanhef en aanhef in zakelijke mail

De aanhef van een brief en zakelijke mail aan een onbekende is:

Geachte heer/mevrouw,

De aanhef van een brief en zakelijke mail aan iemand waar u de naam van kent is:

Geachte heer Jansen,

Geachte mevrouw Van Limpt,

Let op: In de aanhef wordt geen voornaam gebruikt. Namen met het tussenvoegsel van worden in een aanhef altijd met een hoofdletter geschreven zoals u in het bovenstaande voorbeeld kunt zien.