Munus Dignum

Waarmee kunnen wij u ondermeer van dienst zijn:

Tekst

  • Een briefing of een idee vertalen naar een duidelijke, heldere tekst. Een tekst met samenhang en structuur, die overbrengt wat de opdrachtgever in gedachte heeft. Naar aanleiding van een persoonlijk gesprek of op basis van bestaande informatie schrijft Munus Dignum onderscheidende teksten waarin uw unique selling points (usp's) op een eenduidige manier naar voren komen.
  • Het verbeteren van bestaande teksten. Of is er behoefte aan effectievere en efficiënte communicatie. Wat is de doelgroep en wat is de beste manier om de doelgroep te bereiken?
  • Schrijven en redigeren is 'toveren' met taal. Een ingewikkeld onderwerp wordt inzichtelijk gemaakt of een wat saai onderwerp wordt boeiend verwoord. Vooraf verdiepen wij ons in het onderwerp en zoeken achtergrondinformatie.
  • Het schrijven van themapoëzie voor zowel zakelijk gebruik als voor particulieren. Munus Dignum B.V., Tekst, Communicatie & Training is lid van Kunstkring Kosmos in Lommel. www.kosmos-lommel.be

Redactie

Redactiewerk kan variëren van een eenvoudige correctie van spelling en grammatica, maar kan ook verder gaan. Een tekst moet worden herschreven, samengevat, ingekort of aangevuld. Een tekst heeft een pakkende intro, een veelzeggende kop, en een logische opbouw nodig.

Ook de eindredactie kunnen wij verzorgen.

Bovendien kunnen wij de redactievoering van bijvoorbeeld uw personeelsblad of nieuwsbrief verzorgen. Dit vereist een strakke planning; het verzamelen van nieuws, het bewaken van de bladformule, het verzamelen van foto's, de vormgeving en de laatste correcties. En niet te vergeten het bewaken van de deadlines. Misschien heeft u zelf mensen in huis die teksten en illustraties verzorgen. Maar hoe weet u zeker dat de verschillende bijdragen een samenhang vertonen. Wie zorgt voor de vormgeving? Munus Dignum neemt u dit werk graag uit handen.

Bijlessen Nederlands en Taaltraining voor bedrijven

Wij verzorgen bijlessen Taal voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8. Voor individuele lessen in spelling, grammatica, taalbeschouwing en begrijpend lezen bent u bij Munus Dignum op het juiste adres.
Tevens verzorgen we bijlessen Nederlands voor vmbo, mavo, havo, vwo en Nederlands en Communicatie voor het mbo.
Ook kunt u bij Munus Dignum terecht voor trainingen taalvaardigheid voor bedrijven. Bijvoorbeeld zakelijke brieven schrijven of een NT2 training als u met buitenlands personeel werkt.
Alle lessen worden gegeven door een bevoegd docent.