Munus Dignum

Geschreven portretten

Voor wie? Voor zowel zakelijke als persoonlijke doeleinden, voor bijvoorbeeld kunstenaars of creatieve ondernemers die informatie willen geven over hun werk, bijvoorbeeld op een website of voor of tijdens een expositie. Ook voor een jubileum, een mijlpaalverjaardag, een afscheid van een directeur, of juist bij de komst van een nieuwe directeur, of bij een bijzondere activiteit. Het betreft een professioneel geschreven portret op basis van interview.

Wat houdt u als kunstenaar, creatief ondernemer of jubilaris zoal bezig en hoe vertaalt u dit naar uw werk of naar kunst? Welke ervaring heeft u? Welke werken zijn hieruit voortgekomen? Iets over de diverse exposities of speciale werken etc. Dit is een kleine greep uit de interviewvragen. Het geschreven portret is voor velerlei doeleinden bruikbaar zoals voor plaatsing op uw website of als aankondiging in een krant als u een expositie wilt houden. Ook is het bijzonder geschikt voor plaatsing in een tijdschrift.  U kunt het geschreven portret behalve als digitale versie ook in een speciale papieren versie verkrijgen. De papieren versie is leuk om cadeau te krijgen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals een jubileum.  Kortom, het is een tekst die langer houdbaar is, met vele gebruiksdoeleinden.

Werkwijze:

U ontvangt een interview per mail. Graag de vragen uitgebreid beantwoorden en daarna de vragen met de antwoorden terugmailen. Als u een foto wilt plaatsen bij het geschreven portret dan graag gelijktijdig met de vragen en antwoorden een duidelijke foto mailen.

1. De tekst wordt geschreven o.b.v. de antwoorden.

2. De tekst wordt daarna naar u gemaild. U heeft nu de gelegenheid de tekst aandachtig door te lezen en u kunt kleine aanpassingen doen. Bijvoorbeeld: u wilt een zin laten vervallen of u vindt een zin niet goed verwoord. Geef duidelijk aan wat u precies bedoeld. Vervolgens  mailt u de tekst met de aanpassingen terug.

3. De aanpassingen worden verwerkt en dan wordt de tekst definitief gemaakt. Het geschreven portret wordt naar u gemaild.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen. Stuur een mail naar info@munusdignum.nl